Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014-2020

16.11.2020

 

Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Pozytywnie rozpatrzonych zostało około 1200 wniosków o płatność. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w regionie poprawia się stan infrastruktury wiejskiej, powstają nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom wielkopolskiej wsi. PROW 2014-2020 pomaga również dbać o dziedzictwo lokalne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od drugiej połowy 2015 roku. Od tego czasu zakończono szereg naborów wniosków, w efekcie czego podpisanych zostało ponad 2000 umów z beneficjentami na zadania o łącznej wartości prawie 500 milionów złotych. 

- Województwo wielkopolskie jest drugim co do wielkości regionem w kraju. Jako region tradycyjnie rolniczy mierzy się z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim współczesny świat. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 zmierzają do tego, aby obszary wiejskie uczynić miejscem atrakcyjnym do życia. Poprawiamy stan dróg gminnych i powiatowych, dbamy o zapewnienie dostępu mieszkańcom do podstawowych usług, takich jak doprowadzenie bieżącej wody, czy odprowadzenie nieczystości. Troszczymy się o rozwój handlu lokalnego umożliwiając gminom inwestowanie w targowiska. Budowane i modernizowane są świetlice wiejskie, parki, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Pamiętamy też o ochronie zabytków. Jednym z priorytetowych wyzwań programu jest zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich w branżach pozarolniczych. Dzięki środkom europejskim skutecznie rozwijamy nasz region – mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

Inwestycje w powiatach nowotomyskim i grodziskim 

Ponad 12 milionów złotych z PROW 2014-2020 zostało dotychczas wypłaconych beneficjentom z powiatów nowotomyskiego i grodziskiego. 3,5 miliona złotych wykorzystano na poprawę stanu dróg lokalnych. Trzy inwestycje drogowe na łączną kwotę ponad 2,3 miliona złotych zakończyła Gmina Lwówek, która zbudowała i przebudowała drogi gminne w Posadowie, zwiększając dostęp mieszkańców wsi do miejsc użyteczności publicznej, w tym do szkoły, przedszkola i boiska sportowego.Zmodernizowane zostały drogi pomiędzy miejscowościami Zgierzynka i Posadowo oraz Komorowo i Wymyślanka, jak również w Komorowicach i Władysławowie. W 2019 r. wójt gminy Lwówek podpisał umowę w wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim na przebudowę kolejnej drogi gminnej w miejscowości Konin w kierunku Zgierzynki do drogi krajowej 92. Władze starostwa powiatu nowotomyskiego pozyskały z kolei fundusze na przebudowę pasa drogi powiatowej na odcinku Łomnica- Nowy Dwór. 

W gminie Kamieniec ponad 1 milion złotych wykorzystano na przebudowę drogi gminnej Goździchowo-Łęki Wielkie. Ponadto na terenie powiatu grodziskiego, dzięki dofinansowaniu z PROW 2014-2020,przebudowana została droga powiatowa na odcinku Kamieniec-Kąkolewo. Gmina Wielichowo otrzymała dofinansowanie na przebudowę ulicy Borek w miejscowości Wielichowo-Wieś, a gmina Granowo na przebudowę dróg wylotowych na osiedlu mieszkaniowym w Granowie. 

Blisko 1,5 miliona złotych zostało przeznaczonych na wsparcie inwestycji związanychz gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Kamieniec. W ramach dofinansowanego projektu wybudowano oczyszczalnię ścieków i przebudowano sieć wodociągową w Sepnie oraz przebudowano sieć kanalizacyjną w Szczepanowicach. Pomoc finansowa z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich umożliwiła również budowę targowiska w gminie Zbąszyń.W Nowej Wsi Zbąskiej powstało nowe targowisko wiejskie wraz z obiektem przeznaczonym na cele promocji lokalnych produktów. Gmina Granowo pozyskała z kolei środki na rozbudowę i przebudowę świetlic wiejskich w Zemsku i Strzępiniu, a gmina Wielichowo na realizację podobnego zadania w świetlicy w Zieminie. 

Ważne środki na rozwój lokalny 

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 28 lokalnych grup działania finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na obszarze powiatu nowotomyskiego działa LGD KOLD, do której należą m.in. gminy: Nowy Tomyśl, Opalenica, Lwówek, Kuślin i Miedzichowo. Gmina Zbąszyń należy z kolei do Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła funkcjonującej w województwie lubuskim. Stowarzyszenie Ziemi Grodzkiej „Leader” w swoich granicach obejmuje wszystkie gminy powiatu grodziskiego. 

Lokalne grupy działania prowadzą nabory wniosków zgodnie z opracowanymi wcześniej strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pieniądze na realizację projektów wpisujących się w poszczególne strategie trafiają do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, firm i osób fizycznych. Na terenie powiatów nowotomyskiego i grodziskiego wartość zrealizowanych projektów dofinansowanych za pośrednictwem wielkopolskich LGD to ponad 6,1 miliona złotych. Przyznane fundusze umożliwiły realizację 53 przedsięwzięć, z których 33 dotyczyło rozpoczęcia działalności gospodarczej lub rozwinięcia już istniejących przedsiębiorstw. 

Pozostałe zadania zostały zrealizowane przez lokalne instytucje. Dzięki środkom przeznaczonym na wsparcie rozwoju lokalnego w ramach PROW 2014-2020 przebudowano i rozbudowano budynek schroniska młodzieżowego w Bolewicku w gminie Miedzichowo, wyremontowano i zmodernizowano Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Kuślinie oraz odnowiono szlaki turystyczne w powiecie nowotomyskim. W gminie Kamieniec powstały nowe miejsca rekreacji w miejscowościach Jaskółki, Ujazd, Wilanowo i Łęki Wielkie. Gmina wydała też publikację upamiętniającą historię życia swoich mieszkańców. W miejscowościach Łąkie Nowe, Gnin, Elżbieciny, Blinek i Gola w gminie Rakoniewice powstały place zabaw,a w miejscowościach Ruchocice, Wioska i Wola Jabłońska siłownie zewnętrzne. Na terenie zabytkowego parku w Rakoniewicach stworzono obiekt do obsługi ruchu turystycznego. 

Dzięki wsparciu ze środków europejskich gmina Grodzisk Wielkopolski wybudowała ścieżkę pieszo – rowerową wzdłuż drogi powiatowej z Grodziska Wielkopolskiego do Chrustowa oraz w Młyniewie, gdzie utworzono także miejsce pamięci oraz wyremontowano budynek po byłym dworcu w Ujeździe. W Zielęcinie, Pruszkowie i Śniatach w gminie Wielichowo pojawiły się nowe miejsca wypoczynku i rekreacji. Gmina Wielichowo zmodernizowała również pomieszczenia wielichowskiego centrum kultury.W Strzępiniu w gminie Granowo doposażona została świetlica wiejska.Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej zrealizowało projekt, w efekcie którego przy wiadukcie widokowym w Granowie powstała wiata postojowa, a także kolejny odcinek ciągu pieszego, oświetlony lampami LED. W Centrum Kultury Rondo w Grodzisku z okazji 20-lecia Zespołu Tańca Ludowego „Cybinka” zorganizowano cykl koncertów jubileuszowych oraz wydano płytę DVD promującą folklor i dziedzictwo lokalne ziemi grodziskiej. Koncert bożonarodzeniowy zorganizowała z kolei Grodziska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego, która w ramach pozyskanych funduszy unijnych zakupiła dodatkowy sprzęt muzyczny. Dzięki wsparciu ze środków unijnych na budynkach kościoła i kaplicy w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Kamieńcu położone zostały nowe pokrycia dachowe. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwia również wsparcie mniejszych inicjatyw realizowanych w formie grantów. Za pośrednictwem LGD KOLD zorganizowane zostały działania o charakterze turystycznym, rekreacyjnym, przyczyniając się do wzrostu integracji i poszerzając kompetencje społeczne. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

NASTĘPNE >

 

 

red.

Komentarze

1  /  2