Pikieta i apel działkowców

26.05.2013

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

13 osób, w miniony poniedziałek, przedstawiło mi, podczas pikiety przy budynku biura poselskiego w Czarnkowie, swój apel - postulaty w sprawie zmian przepisów dotyczących funkcjonowania ogrodów działkowych.

 

Informacje o propozycjach i podejmowanych inicjatywach w tej sprawie przekazywałam już  zarówno w prasie jak i w lokalnej TV.  Na dziś, przypomnę,  stan jest następujący: do laski marszałkowskiej zostały złożone 4 projekty, Obywatelski, Klubu Solidarna Polska, Klubu SLD i Klubu Platforma Obywatelska. Wszystkie  zostały przekazane do powołanej w tym celu nadzwyczajnej podkomisji, wyłonionej  14 maja b.r. ramach Komisji Infrastruktury.
 
Podkomisja ma pracować nad wszystkimi projektami i zarekomendować Sejmowi jeden całościowy projekt ustawy do uchwalenia. Ma on być wynikiem dokładnej analizy i wyboru najlepszych rozwiązań z każdego z nich, ale jednocześnie zgodnych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zgodnych z zasadami legislacji, w tym proporcjonalności, z konstytucją. Do projektów, zgodnie z zasadami procesu prawodawczego, zostały przedstawione opinie różnych organów, w tym Sądu Najwyższego Biura Studiów i Analiz i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
 
Petycja złożona do mnie wnosi o poparcie i uwzględnienie jedynie projektu obywatelskiego złożonego przez Polski Związek Działkowców i odrzuca z założenia, jeszcze przed rozpatrywaniem, rozwiązania z pozostałych projektów.  Opinie organów, które wymieniłam powyżej, wskazują na wątpliwości tychże w niektórych kwestiach w stosunku do wszystkich projektów -  w większym lub mniejszym zakresie.
 
Zdecydowanie dużo uwag i to poważnych merytorycznie wniosły w/w organy w stosunku do projektu obywatelskiego (PZD), z stwierdzeniem prawdopodobieństwa niekonstytucyjności  ważnych rozwiązań, w tym kluczowego - założenia, że PZD z mocy szczególnego przepisu  ma się stać stowarzyszeniem z zachowaniem dotychczasowej struktury, gdzie poszczególne ogrody działkowe mają status tylko jednostek organizacyjnych szczebla podstawowego, ewidentnie pozbawionych samodzielności. Jest to utrzymanie stanu, który był uznany za niekonstytucyjny w wyroku Trybunału.
 
Prokuratoria Generalna na wstępie swej opinii stwierdziła, że "Projektowana ustawa jest niezgodna z sentencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2011 roku". Polski Związek Działkowy musi zostać zlikwidowany - taka jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który w lipcu ubiegłego roku uznał za niezgodne z Konstytucja RP 24 przepisy obecnej ustawy o ogrodach działkowych. Z wszystkimi projektami i opiniami można się szczegółowo zapoznać na stronie sejmowej w drukach 1204 (projekt obywatelski), 1148 (projekt SP), 1170 (projekt SLD), 1240 (projekt  PO). Umieściłam  je także na mojej stronie internetowej, aby łatwiej je znaleźć : www.mjanyska.pl
 
Jestem przekonana, że podkomisja przedstawi projekt zawierający rozwiązania dobre dla działkowców, które będą gwarantowały i zabezpieczały użytkowanie działek na dogodnych warunkach - w kwestii opłat, nieograniczonego czasu, odszkodowań za budynki, nasadzenia w ewentualnych (ograniczonych) przypadkach likwidacji ogrodu. Zapisy gwarantujące taki stan rzeczy znajdują się w projekcie PO i jeśli ulegną zmianie w toku prac podkomisji, to jedynie "na plus" dla działkowców: w miejsce tej części składek, jaką działkowcy płacą obecnie na centralę PZD, będzie opłata roczna dla gminy za użytkowanie terenu i zabudowań na częściach wspólnych, nie większa niż pięciokrotność wysokości podatku rolnego, czyli średnio ok. 30 zł. rocznie ( w wielu  przypadkach będzie to mniej ) ;  umowa miałaby być zawarta na czas nieokreślony; likwidacja ogrodu mogłaby nastąpic wyłącznie w przypadkach inwestycji celu publicznego ( jak np. obwodnica), albo zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego (  trzeba przypomnieć, ze na procedowanie planu obywatele mają wpływ i udział, w tym przez swoich przedstawicieli  - radnych ), ale za odszkodowaniem za altany, budynki, nasadzenia a także obowiązkiem dla właściciela gruntu odtworzenia ogrodu z pełną infrastruktuą w innym miejscu;  projekt zakłada też, że grunty , altany i budynki nie będą podlegały żadnym podatkom. To zasadnicze założenia projektu, które dotyczą każdego użytkownika działki. Więcej informacji o naszym projekcie można znaleźć na mojej stronie - "POrozmawiajmy o ogrodach".
 
Rozmawiajmy, bo projekt ustawy o ogrodach działkowych, autorstwa Platformy Obywatelskiej, nie ma ostatecznego kształtu. Wciąż jest otwarty, wciąż kierujemy pytania i przede wszystkim chcemy zagwarantować działkowcom poczucie bezpieczeństwa. My nie przyjmujemy założenia, że ma być przyjęty tylko nasz pierwotny projekt i innych propozycji nie uwzględniamy. W wyniku wcześniejszych moich rozmów z przedstawicielami niektórych ogrodów ustaliliśmy  kilka ważnych problemów, które nie są dość jasno określone w naszym projekcie. Przekazałam je posłom PO z podkomisji i zostaną wniesione do poprawienia. Chodzi o zabezpieczenie pozostawienia środków finansowych zgromadzonych na indywidualnym koncie danego ogrodu przy tym ogrodzie, aby nie podlegały przekazaniu na fundusz krajowy, o sprecyzowanie terminu likwidacji PZD, aby nie był nieograniczony w czasie, zabezpieczenie zarządzania ogrodem w przypadku przedłużania się procesu rejestracji stowarzyszenia w sądzie.
 
I cały czas zapraszam do takiej współpracy a nie stania jedynie przy swojej racji, bo jak sądzę chcemy tego samego -  utrzymania co najmniej  niezmienionych warunków użytkowania działki dla pojedynczego działkowca. Zapraszam także zainteresowane osoby bezpśrednio do mojego biura, gdzie albo osobiście, albo przez pracownika jestem  gotowa do przekazywania informacji, bo nie da się wszystkiego opisać w artykule.   Dostępne są też materiały informacyjne.
 
Maria Małgorzata Janyska
Poseł na Sejm RP
 
 

red. | źródło: Maria Małgorzata Janyska

Zobacz także
Komentarze