Miedzichowo: IV Miedzichowski Rajd Rowerowy - "Z przyrodą za pan brat"